foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Informujemy, że nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r dla mieszkańców Gminy Przemków. będzie świadczona w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul. Plac Targowy 1 w:

- poniedziałki w godzinach 14:00 - 18:00;

- środy w godzinach 10:00 - 14:00,

- piątki w odzinach od 11:00 - 15:00

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmowa pomoc prawna (na etapie przedsądowym) otrzymają:
1) młodzież do 26 roku życia,
2) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
3) osoby, które ukończyły 65 lat,
4) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
5) kombatanci,
6) weterani,
7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach,
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
3) pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia
pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism
w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni beda mogli uzyskać informacje w zakresie:
1) prawa pracy,
2) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
3) prawa cywilnego,
4) spraw karnych,
5) spraw administracyjnych,
6) ubezpieczenia społecznego,
7) spraw rodzinnych,
8) prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.