foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Z radością informujemy, że Przemkowski Ośrodek Kultury został beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne”...

 

...którego celem jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

 W związku z powyższym przystępujemy do realizacji projektu, który jest podzielony na dwie części:

I etap – przeprowadzenie w formie warsztatów i konsultacji społecznych diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców i zasobów kulturotwórczych gminy Przemków. Spotkania odbywać się będą w POK-u i świetlicach wiejskich. Następnie zostanie ogłoszony konkurs na najlepsze inicjatywy lokalne (od 3 do 7 inicjatyw) oraz wybór inicjatyw do realizacji.

 II etap – realizacja wybranych inicjatyw.

W najbliższym czasie będziemy informować o terminach konsultacji. A ze szczegółami programu można zapoznać się tutaj:

http://www.nck.pl/dom-kultury-inicjatywy-lokalne/

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.