foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szanowni Mieszkańcy!

 

W dniu 4 sierpnia 2016 r. o godz. 17.00 w Przemkowskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie konsultacyjne mające na celu poznanie Państwa potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów Gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze.

W konsultacjach wzięło udział 20 mieszkańców Gminy oraz wykonawcy poszczególnych diagnoz i Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Wyniki konsultacji posłużą do opracowania szczegółowych diagnoz w sferze ekonomiczno-gospodarczej, społeczno-socjologicznej, przyrodniczej oraz urbanistyczno-architektonicznej i technicznej, co z kolei posłuży do opracowania rzetelnego Lokalnego Programu Rewitalizacji naszej Gminy.

Opracowanie LPR pozwoli na określenie kierunków wyprowadzenia obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej poprzez intensywny i zrównoważony rozwój Przemkowa, tworząc przyjazną i atrakcyjną przestrzeń do życia dla wszystkich mieszkańców Gminy. Dokument ten umożliwi nam ubieganie się o wsparcie finansowe projektów ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w konsultacjach, ponieważ udział społeczeństwa jest niezbędny w procesie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji na każdym etapie jego tworzenia i zachęcamy do udziału w następnych etapach prac, o których zostaną Państwo poinformowani.

 

 Zadanie pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przemków" jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

 

 

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.