foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia z dostępnych funduszy dla przedsiębiorców. Spotkanie jest bezpłatne i odbędzie się 7 września br. w godz. 10-13 w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24 – budynek Letia Business Center, sala FEBE (budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

 

Program spotkania:

09.45 - 10.00

Rejestracja uczestników.

10.00 - 10.15

Otwarcie spotkania.
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku – prezentacja zadań i zakresu usług oraz Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Przedstawiciel Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Legnicy

10.15 – 10.30

Rejestr usług rozwojowych – platforma z ofertami szkoleniowymi

Przedstawiciel Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Legnicy

10.30 - 11.00

Możliwości uzyskania wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Przedstawiciel Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Legnicy

11.00 - 11.15

Możliwości uzyskania wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przedstawiciel Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Legnicy

11.15 – 11.30

Pożyczki dla przedsiębiorców z Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju

Przedstawiciel Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych

11.30 - 11.45

Przerwa

11.45 - 12.15

Możliwości uzyskania wsparcia dla przedsiębiorców z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie

12.15 - 12.45

Możliwości uzyskania wsparcia dla przedsiębiorców za pośrednictwem ZUS- Program na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie

Przedstawiciel  ZUS

12.45 - 13.00

Pytania i odpowiedzi. Zamknięcie i  podsumowanie spotkania

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.