foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEMKÓW PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ZAKRESIE SPORTU W 2016r.

 

Burmistrz Przemkowa podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszonego w dniu 30 czerwca 2016 r.

 

I

Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału oraz utrzymaniu bazy sportowej w mieście Przemków.

W wymaganym terminie wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi formalne. Do realizacji zadania wybrano ofertę Miejsko Gminnego Klubu Sportowego "ZAMET" Przemków – przyznając dotację w wysokości 69 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

 

II

Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęcie szkoleniem w zakresie triathlonu dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału.

W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta spełniające wymogi formalne. Do realizacji zadania wybrano ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego "ORLIK" w Przemkowie – przyznając dotację w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

 

III

Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęciu szkoleniem w zakresie gry w szachy dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału.

W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta spełniające wymogi formalne. Do realizacji zadania wybrano ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego "SZACH-MAT" w Przemkowie – przyznając dotację w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

 

IV

Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęciu szkoleniem w zakresie sportu wędkarskiego dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału.

W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta spełniające wymogi formalne. Do realizacji zadania wybrano ofertę Polskiego Związku Wedkarskiego KOŁO w Przemkowie – przyznając dotację w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.