foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 W związku z rozstrzygnięciem XVI edycji "Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego" sołectwom Krępa, Wysoka, Jakubowo Lubińskie, Szklarki, Piotrowice, Wilkocin, Łężce przyznano nagrody finansowe.

 24 lutego 2016 r. Rada Powiatu Polkowickiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w związku z rozstrzygnięciem XVI edycji "Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego". Zgodnie z uchwałą Gminie Przemków przyznano pomoc finansową w wysokości 7.000,00 zł, a na podstawie podpisanej 9 marca 2016 r. umowy dotacji kwota ta została szczegółowo podzielona pomiędzy sołectwa Gminy Przemków jako nagrody za zgłoszone inicjatywy społeczne. Poszczególne sołectwa otrzymały nagrody w wysokości:

1. Krępa - 2.000,00 zł,

2. Wysoka - 1.500,00 zł

3. Jakubowo Lubińskie,

4. Szklarki - 800,00 zł

5. Piotrowice - 800,00 zł,

6. Wilkocin - 800,00 zł,

7. Łężce - 300,00 zł.

Każde z sołectw zaplanowało wydanie przyznanych nagród na urządzenia, materiały i artykuły służące całości lokalnej społeczności.

Środki z dotacji poszczególne sołectwa przeznaczyły na:

- zakup urządzeń i akcesoriów kuchennych na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej w Krępie,

- zakup urządzeń służących doposażeniu placu zabaw na terenie sołectwa Wysoka,

- zakup sprzętu muzycznego w celu doposażenia świetlicy wiejskiej w Piotrowicach i Jakubowie Lubińskim,

- zakup elementów drewnianych na potrzeby wykonania stołów i ławek do altany w Szklarkach,

- zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa Wilkocin,

- zakup naczyń i akcesoriów kuchennych na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej w Łężcach

Całość przyznanych nagród została wydatkowana w terminie do 31.10.2016 r. Nagrody z Powiatu Polkowickiego pozwolą w części zrealizować plany poszczególnych sołectw i potrzeby lokalnych społeczności.

 

 

 

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.