foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w związku z rozstrzygnięciem XVII edycji "Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego" Gminie Przemków przyznano pomoc finansową w wysokości 8 950,00 zł.

 

Na podstawie podpisanej 9 marca 2017 r. umowy dotacji kwota ta została szczegółowo podzielona pomiędzy sołectwa Gminy Przemków jako nagrody za zgłoszone inicjatywy społeczne:

1.   Szklarki- 3 500,00 zł,

2.   Jędrzychówek – 2 000,00 zł,

3.   Wilkocin – 2 000,00 zł,

4.   Wysoka - 800,00 zł,

5.   Piotrowice - 650,00 zł.

Każde z sołectw zaplanowało wydanie przyznanych nagród na urządzenia, materiały i artykuły służące całości lokalnej społeczności. Sołectwo Szklarki zaplanowało zakup elementów siłowni zewnętrznej na doposażenie utworzonego terenu rekreacyjno-zabawowego, sołectwo Jędrzychówek zakup akcesoriów służących doposażeniu świetlicy wiejskiej, sołectwo Wilkocin wygraną chce przeznaczyć na zakup materiałów na wiatę piknikową, sołectwo Wysoka na zakup urządzenia kuchennego, a Piotrowice na zakup blatów na stoły w świetlicy wiejskiej.

 Całość przyznanych nagród zostanie wydana w terminie do 31.10.2017 r. Nagrody z Powiatu Polkowickiego pozwolą w części zrealizować plany poszczególnych sołectw i potrzeby lokalnych społeczności.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.