foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

27 września 2014 r. Start godz. 12.00. Zapraszamy!

 

Regulamin XII OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU PO MIÓD z udziałem osób niepełnosprawnych


1. Uczestnicy :
1. Dzieci w wieku przedszkolnym
2. Uczniowie szkół podstawowych
3. Uczniowie gimnazjów
4. Uczniowie szkół średnich
5. Dorośli
6. Osoby niepełnosprawne

 

2. Forma zawodów :
1. Dzieci w wieku przedszkolnym – bieg indywidualny
2. Szkoły podstawowe – bieg indywidualny: Klasa I-II, III- IV, V-VI
3. Gimnazja , szkoły średnie i dorośli– bieg indywidualny


3. Zapisy do zawodów:
1. Dla przedszkolaków – indywidualne zgłoszenia przed zawodami
2. Dla szkół podstawowych, gimnazjów, średnich i dorosłych zgłoszenia przed zawodami
Biuro Zawodów :
1. Czynne przy Mecie Plac Wolności w godz. 9:00.-11:30.
2. Sekretariat potwierdza zgłoszenia uczestników zawodów oraz wydaje karty i numery startowe

Dzieci i młodzież do 18 roku życia muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Druk oświadczenia do pobrania tutaj.

4. Dystanse :

1. Przedszkolaki, VIP i osoby niepełnosprawne – 250 metrów

2. Szkoły podstawowe I-II kl. – 500 m,

3. Klasy III-IV i V-VI - 1000 m,

4. Gimnazja 2000 m

5. Szkoły średnie i dorośli 5000 m

6. Nordic walking 5000 m

Start i Meta : Dla wszystkich kategorii Pl. Wolności


5. Harmonogram czasowy zawodów :
1. Biegi odbędą się w Przemkowie po wyznaczonych ulicach miasta
- godz.12:00 bieg na dystansie 250 m – dzieci w wieku przedszkolnym i osoby niepełnosprawne (osobno dziewczęta i chłopcy)
- godz.12:15 bieg na dystansie 500 m. I- II klasy (osobno dziewczęta i chłopcy)
- godz. 12:30 bieg na dystansie 1000 m dzieci klasy III – IV i V-VI (osobno dziewczęta i chłopcy)

2. Bieg dla młodzieży

- godz. 12:50 bieg na dystansie 2000 m uczniowie Gimnazjów

3. Start nordic walking godz. 13.15 na dystansie 5000 m

4. Bieg Główny
- godz. 13:30 bieg na dystansie 5000 m zawodnicy w wieku 16 lat i starsi

5. Szatnie i przebieralnia dla uczestników wszystkich biegów będzie się znajdować przy Starcie

6. Godz. 14:30 Ceremonia zakończenia biegu i wręczenie nagród przy Mecie w ogródku dla zwycięzców.


6. Nagrody:
1. Dla wszystkich startujących przedszkolaków i niepełnosprawnych słodycze ( miód) i certyfikat uczestnictwa

2. Dla zwycięzców indywidualnych wszystkich kategorii I-II klasa, III-IV klasa, V- VI klasa, Gimnazja od I do III miejsca na mecie osobno dla dziewcząt i chłopców miód, medale i dyplomy

3. Dla zwycięzców biegu Głównego w klasyfikacji generalnej od I do III miejsca osobno dla Mężczyzn i Kobiet miód, dyplomy i medale.

4. Dla zwycięzców w kategorii nordic walking od I do III miejsca w klasyfikacji generalnej miód, dyplomy i medale.

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.