foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

31 sierpnia 2017 r. w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów dla rzemieślników.

 

Schemat 1.5 A

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych

w rzemiośle.

Mikroprzedsiębiorstwa – rzemieślnicy

 

 1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:
 • W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne dotyczące wdrożenia innowacji produktowej       i procesowej MŚP -unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.
 • Zakres projektu musi być powiązany z dziedziną rzemiosła, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej aplikującego Wnioskodawcy (rzemieślnika).
 1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy- rzemieślnicy.

Wsparcie udzielane będzie mikroprzedsiębiorcom - osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 • W/w. osoby fizyczne, muszą być jednocześnie rzemieślnikami - zgodnie z USTAWĄ z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.
 • Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów;

 • ponad 2 mln zł
 1. Zasady finansowania projektu
 • Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 50 000 PLN
 1. Poziom dofinansowania projektów
 • Intensywność wsparcia wynosi do 85% wydatków kwalifikujących się do objęciem wsparciem.
 1. Okres realizacji projektu
 • Maksymalny okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy od udzielenia informacji Beneficjentowi o wyborze projektu do dofinansowania, tj. upublicznieniu informacji o projektach wybranych do dofinansowania zamieszczonej na stronie internetowej DIP oraz na portalu Funduszy Europejskich.
 • Rozpoczęcie prac może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu

 • od godz. 8.00 dnia 05.10.2017 r. do godz. 15.00 dnia 07.12.2017r.
 • Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR -       dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do DIP (Instytucji Ogłaszającej Konkurs).

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Schematu 1.5.A można kierować poprzez:

 • e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 71 776 58 13 , 71 776 58 14
 • lub w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, ul. Strzegomska 2-4, Wrocław

Szczegóły:   http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/745-1-5-1-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-konkurs-horyzontalny-msp-rzemieslnicy.html

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.