foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W sierpniu br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjno –zabawowego w miejscowościach Piotrowice i Szklarki w Gminie Przemków”.  Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” edycja 2017.

 

W lutym Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs dla gmin wiejskich lub miejsko – wiejskich, realizowany w miejscowości wiejskiej do 5 tys. mieszkańców. Celem konkursu było wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi.

Realizacja projektu obejmowała zagospodarowanie placu rekreacyjno-zabawowego w miejscowości Piotrowice. W ramach projektu zakupiono elementy małej architektury m.in. huśtawki, bujaki, karuzelę, zestaw zabawowy, ławki i kosz na śmieci. Ogromną pracę związaną z realizacją operacji wykonali mieszkańcy sołectwa, którzy przygotowali teren pod plac zabaw i wykonali nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami.

W ramach projektu doposażono także plac rekreacyjno-zabawowy w miejscowości Szklarki zakupując urządzenia siłowni zewnętrznej m.n. steper, orbitrek, motyl. Prace wykończeniowe wykonane zostały pracą własną mieszkańców sołectwa Szklarki, którym teren ma służyć.

Wartość projektu wyniosła łącznie 48.327,86 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 21 426 zł. Finansowo projekt wsparła także nagroda w wysokości 3.500,00 zł uzyskana przez Sołectwo Szklarki w ramach „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”.

 Nadrzędnym celem projektu była poprawa infrastruktury służącej do zaspokajania potrzeb mieszkańców sołectwa i spędzania wolnego czasu przede wszystkim przez dzieci i młodzież. Utworzone place rekreacyjno-zabawowe będą miejscem do organizowania imprez integrujących lokalną społeczność Szklarek i Piotrowic, a także chętnych z terenu Gminy.

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.