foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

13 listopada br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał z Zarządem Województwa Dolnośląskiego reprezentowanym przez Członka Zarządu Jerzego Michalaka, umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Przemków obejmująca ulice Akacjową i Topolową.

 

Wniosek o dofinansowanie, złożony w czerwcu br. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dzięki owocnej współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Marszałkiem Województwa Cezarym Przybylskim, został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania. Całkowita wartość planowanego zadania wynosi blisko 530 000,00 zł z czego kwota dofinansowania wynosi 337 225,00 zł. zł.

Planowana do realizacji operacja polega na przebudowie dróg gminnych obejmującej ulice Akacjową i Topolową, na odcinku łącznie ok. 696 m, mocno zdewastowanych i stwarzających niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Realizacja przedsięwzięcia polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej w miejscu istniejącej nawierzchni betonowej. Nowa nawierzchnia zostanie wykonana po istniejącym dotychczas przebiegu. Część istniejących krawężników betonowych przewidziano do wymiany na nowe po śladzie istniejącego krawężnika z planowanymi zejściami dla osób niepełnosprawnych. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i osób odwiedzających Przemków, wpłynie na poprawę jakości życia oraz usprawnienie i polepszenie ruchu drogowego, w tym pieszych, rowerzystów, dzieci, osób niepełnosprawnych.

Planowanym terminem zakończenia inwestycji jest maj przyszłego roku.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.