foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zakończono realizację projektu pn. Rewitalizacja centrum Przemkowa poprzez remont chodników - etap II obejmujący ulice Nową, Ratuszową, Plac Kościelny i część ulicy Kościuszki”. W lipcu 2017 r. Burmistrza Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę o udzielenie Gminie Przemków dotacji celowej w kwocie 150 000,00 zł w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

 

Do tegorocznej edycji, w ramach otwartego konkursu, wpłynęło 79 wniosków. Ostatecznie 22 samorządy otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 3 milionów złotych. Gminy, które otrzymały dotację mogły ją przeznaczyć na projekty podnoszące standard życia mieszkańców. Najważniejszym założeniem projektu zrealizowanego w Przemkowie było wykonanie remontu chodników, elementu kompleksowej i wielowymiarowej rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum miasta.

Zrealizowana inwestycja z całą pewnością przyczyni się do poprawy warunków codziennego przemieszczania się po mieście. Jest to także kolejny z planowanych etapów wielopłaszczyznowego rozwoju naszego miasta zmierzający do polepszenia warunków życia mieszkańców Przemkowa i poprawy jego wizerunku.

Przemków skorzystał z dofinansowania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej także w 2016 r. Środki zostały przeznaczone na remont chodników w centrum miasta obejmujący ulice Plac Wolności, Głogowską.

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.