foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) na dzień 30.11.2017 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 10.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 16 listopada 2017 r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2017 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie oraz nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie
  5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie oraz nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie
  6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Wysokiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława St. Reymonta w Wysokiej oraz nadania statutu Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Wysokiej
  7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Przemkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Przemkowie w Branżową Szkołę I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Przemkowie.
  8. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018.
  9. Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.