foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Przy okazji remontu chodnika na ul. Kościuszki, Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podjął decyzję o wymianie ogrodzenie przy Szkole Podstawowej Nr 1. Dotychczasowe ogrodzenie istniało od początku wybudowania placówki.

 

Wymieniono ok. 70 m ogrodzenia, z przodu budynku. Pracami rozbiórkowymi, stawianiem ogrodzenia i porządkowaniem terenu po wykonanej inwestycji zajmowali się pracownicy Urzędu Miejskiego zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych. Swoją pomoc okazał mieszkający po sąsiedzku Pan Jan Ciżmar m.in. wykonał barierkę zapewniającą dzieciom bezpieczeństwo po wyjściu ze szkoły.

W ramach zadania utwardzono także dojście do szkoły.

Nowe ogrodzenie poprawiło wizerunek szkoły i otaczającego terenu. Dzieciom z całą pewnością milej jest spędzać czas w dobrze i ładnie zagospodarowanym otoczeniu.

Planowane są prace związane z rozbiórkę ogrodzenia za szkołą.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.