foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

INFORMACJA

Informuję, że wnioski w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należy składać do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.