foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W poniedziałek 12 marca rozpoczęła się jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę w bieżącym roku. Operacja pn. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Przemków obejmująca ul. Akacjową i Topolową współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

W ramach zadania na odcinku ok 700 m wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Zaplanowano również wymianę części starych krawężników na nowe. Realizacja operacji ma celu podniesienie jakości życia lokalnej społeczności poprzez zapewnienia bezpieczeństwa drogowego, a przede wszystkim zwiększenie komfortu i skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, mające wpływ na zintensyfikowanie procesu włączenia społecznego. Operacja przyczyni się do rozwijania aktywności społeczności lokalnej. Zadanie, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i poprawę estetyki obszaru ma wpływ na rozwój oferty turystycznej, promocję regionu wśród mieszkańców Wrzosowej Krainy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

13 listopada ubiegłego roku Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał z Zarządem Województwa Dolnośląskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji. Całkowita wartość planowanego zadania wyniesie 528 979,21 zł z czego kwota dofinansowania wyniesie blisko 337 000 zł.

Wybrana w drodze licytacji elektronicznej firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. w Głogowie przystąpiła do przebudowy dróg gminnych obejmujących ul. Akacjową i Topolową.

Remont drogi

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.