foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W poniedziałek 12 marca rozpoczęła się jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę w bieżącym roku.

Wybrana w drodze licytacji elektronicznej firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. w Głogowie przystąpiła do przebudowy dróg gminnych obejmujących ul. Akacjową i Topolową.

W ramach zadania na odcinku ok 700 m wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Zaplanowano również wymianę części starych krawężników na nowe. Inwestycja zostanie zrealizowana przy współudziale środków UE. 13 listopada ubiegłego roku Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał z Zarządem Województwa Dolnośląskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość planowanego zadania wyniesie 528 979,21 zł z czego kwota dofinansowania wyniesie blisko 337 000 zł.

Remont drogi

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.