foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii „Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska”.

 

Celem Strategii jest diagnoza i określenie specyfiki regionu, potrzeb oraz kierunku rozwoju obszarów wiejskich. Będzie to podstawą do dywersyfikacji programów unijnych i rozdziału środków krajowych pod kątem potrzeb regionu po 2020 roku.

W ramach konsultacji społecznych można zapoznać się z projektem dokumentu, przesłać uwagi lub wyrazić opinię na jego temat, za pomocą załączonego formularza.

Z dokumentami wchodzącymi w skład projektu Strategii można zapoznać się na stronie: http://dodr.pl/informacje/strategia-wies-i-rolnictwo/konsultacje-spoleczne-szanse-i-zagrozenia-oraz-potencjalne-kierunki-rozwoju-obszarow-wiejskich-dolnego-slaska

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.