foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zakończył się montaż nowych urządzeń rekreacyjno – zabawowych na placu zabaw przy ul. Lipowej w Przemkowie. Urządzenia dostarczyła wyłoniona w drodze zapytania ofertowego firma Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Dol-ek Kazimierz Doleciński z Tarnowa.

Jest to inwestycja w przestrzeń publiczną, która łączy poprawę jakości życia mieszkańców dzięki polepszeniu stanu infrastruktury publicznej oraz aktywizację lokalnej społeczności. Burmistrzowi Przemkowa Jerzemu Szczupakowi zależy na właściwym zagospodarowaniu przestrzeni umożliwiającej dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób zapewniający im bezpieczeństwo. Dlatego Gmina sukcesywnie stara się remontować stare place zabaw i pozyskiwać środki na tworzenie nowych, w miejscach gdzie jest na nie zapotrzebowanie.

Istniejący plac zabaw usytuowany jest w dogodnym miejscu, w bezpiecznej odległości od ruchliwego pod względem natężenia ruchu samochodowego centrum miasta, na skrzyżowaniu ulic prowadzących do szkoły, przedszkola, ośrodka zdrowia, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego boiska. Plac zabaw jest ogólnodostępny, a w wyniku doposażenia stał się atrakcyjnym miejscem spotkań rodzinnych, pozwalając jednocześnie na kreowanie właściwego sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i ich rodziny.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.