foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dzięki wsparciu Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Pro Scholis” w Przemkowie rozpoczęło realizację na terenie Gminy Przemków dwóch projektów o łącznej wartości 700 tys zł. Projekty te współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pierwszy z nich pn: Mądre wsparcie w przedszkolu szansą na lepszy start dziecka niepełnosprawnego odbywa się na terenie Publicznego Przedszkola nr 1. Projekt o wartości 284 tysięcy złotych realizowany będzie do czerwca 2019 r. i obejmie dzieci z oddziałów integracyjnych dodatkowymi zajęciami grupowymi: teatroterapii, socjoterapii, arteterapii i rytmiki, a także indywidualnymi zajęciami hipoterapii, dogoterapii, biofeedbecku i integracji sensorycznej. Dzięki realizacji projektu przedszkole zostało doposażone w nowy sprzęt audiowizualny i komputerowy oraz nowoczesne środki dydaktyczne. Sale grup integracyjnych zostały odremontowane i wyposażone w dodatkowe meble i specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Wszystkie opisane w ramach projektu zadania mają na celu wszechstronny rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym wsparcie rodziców w organizowaniu rehabilitacji swoim dzieciom. Dzięki środkom projektowym zakupiony został również nowoczesny piec konwekcyjno-parowy, dzięki któremu jadłospis naszych przedszkolaków wzbogacił się o gamę różnorodnych posiłków, a potrawy są zdrowsze i niskotłuszczowe. Na wyposażeniu kuchni znalazła się także profesjonalna sokowirówka, dzięki której dzieci piją samodzielnie przygotowywane z wychowawcami soki.

Drugi z projektów o wartości 415 tysięcy złotych pn: „Uczę się i rozwijam. Wsparcie szkół podstawowych w Gminie Przemków” jest realizowany na terenie 3 przemkowskich podstawówek. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych młodych Przemkowian. W ramach projektu szkoły otrzymają nowoczesne pracownie przyrodnicze, matematyczne i językowe. Ich uczniowie objęci zostali szeregiem dodatkowych zajęć. Dla chętnych są to zajęcia rozwijające uzdolnienia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz z języków obcych. Dla potrzebujących wsparcia odbywają się zajęcia wyrównawcze, pomagające im opanować podstawę programową. Podobnie jak poprzedni, również ten projekt będzie trwał przez cały rok szkolny.

Stowarzyszenie dziękuje Gminie Przemków i jej włodarzowi za dofinansowanie projektów, dzięki któremu możemy działać na rzecz przemkowskiej oświaty.

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.