foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

21 sierpnia 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Przemkowie podpisała umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego tj. Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym MOTO-TRUCK Leszek Chmiel z siedzibą w Kielcach na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego”. Całkowity koszt samochodu pożarniczego wynosi 881 910,00 złotych.

 

12 października br. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej odwiedzili siedzibę dostawcy samochodu celem uzgodnienia doposażenia oraz dostosowania samochodu do wyzwań związanych z działaniami ratowniczymi.

Zakup samochodu dla strażaków z Przemkowa nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc i wsparcie ze strony Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka i instytucji, które w znaczący sposób przyczyniły się do realizacji tego przedsięwzięcia. OSP Przemków otrzymało wsparcie z:

- Gminy Przemków w wysokości 190 tys. zł.

- Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego w wysokości 244 tys. zł

- Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 286 tys. zł

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 72 tys. zł.

- Fundacji KGHM Polska Miedź wysokości 60 tys. zł.

- Powiatu Polkowickiego-w wysokości 30 tys. zł.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.