foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Burmistrz Przemkowa

zaprasza mieszkańców sołectw Gminy Przemków do wzięcia udziału w planowanych zebraniach wiejskich na terenie gminy, w trakcie których odbędą się wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, a także przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami w sprawie statutów sołectw. Poniżej harmonogram zebrań oraz ich tematyka. W załączeniu projekty statutów sołectw Gminy Przemków.

 

 

Porządek obrad zebrania wiejskiego:

 

1. Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybory Sołtysa.
3. Wybory Rady Sołeckiej.
4. Konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu statutu sołectwa.
5. Wolne wnioski i sprawy różne.
6. Zakończenie zebrania wiejskiego.

 

Sołectwo Data zebrania Godzina Miejsce
Jakubowo Lubińskie 16.01.2019 r. (środa) 17.00 świetlica wiejska
Wysoka 29.01.20019 r. (czwartek) 19.00 filia biblioteki
Piotrowice 22.01.2019 r. (wtorek) 17,00 świetlica wiejska
Łężce 23.01.2019 r. (środa) 17.00 świetlica wiejska
Karpie 21.02.2019 r. (czwartek)
17.00 świetlica wiejska
Wilkocin 26.02.2019 r. (środa)
17.00 świetlica wiejska
Ostaszów 30.01.2019 r. (środa) 17.00 świetlica wiejska
Jędrzychówek 31.01.2019 r. (czwartek) 18.30 świetlica wiejska
Szklarki 12.02.2019 r. (wtorek) 17.00 świetlica wiejska
Krępa 06.02.2019 r. (środa) 17.00 świetlica wiejskaW przypadku braku kworum zebranie odbywa się w drugim terminie, tj. po upływie
30 minut od stwierdzenia braku kworum i jest ważne bez względu na ilość mieszkańców
na nim obecnych.
                  

 

                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                      /-/ Jerzy Szczupak

 

Zarządzenie nr 3/19 Burmistrza Przemkowa z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Przemków
Projekt statutu sołectwa Jakubowo Lubińskie
Projekt statutu sołectwa Wysoka
Projekt statutu sołectwa Piotrowice
Projekt statutu sołectwa Łężce
Projekt statutu sołectwa Jędrzychówek
Projekt statutu sołectwa Wilkocin
Projekt statutu sołectwa Ostaszów
Projekt statutu sołectwa Krępa
Projekt statutu sołectwa Szklarki
Projekt statutu sołectwa Karpie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.