foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ZMIANY W PODATKACH OD 2016 ROKU

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie istotne zmiany przepisów prawnych dotyczących podatków lokalnych, tj. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym.

1. Nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje podatkowe dla osób fizycznych, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy kwoty 6,10 zł (w 2017 r. 6.20 zł). W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny.

2. W przypadku, jeśli roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca. Dotychczas podatek płatny był w 4 ratach, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, niezależnie od jego wysokości. 

3. Nowe zasady przeliczania niektórych użytków rolnych:

grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przel.

- rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel

- Zmiana przeliczników dla gruntów rolnych będzie miała wpływ na ilość hektarów przeliczeniowych, jak również na wysokość zobowiązania podatkowego.

4. W zakresie podatku leśnego od 1 stycznia 2016 r. zlikwidowano 50% ulgę dla lasów ochronnych.

 

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości określone zostały Uchwałą Nr XXIV/119/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

- Uchwała

 

Podatek rolny

Stawki podatku rolnego w 2017r. wynoszą:

- od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi 131,10 zł od 1 ha przeliczeniowego

- od gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego wynosi 262,20 zł od 1 ha fizycznego

Na podstawie rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2003r. gmina Przemków została przeniesiona do II-ego okręgu podatkowego.

 

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego na rok 2017 wynosi 42,02/ 1 ha fiz. lasu

 

Formularze podatkowe.

Uchwała Nr XIII/68/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

- Uchwała

 


DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości  - PDF, ODT

IN -1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości - PDF, ODT

DR-1 deklaracja na podatek rolny - PDF, ODT

IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego - PDF, ODT

DL-1 deklaracja na podatek leśny - PDF, ODT

IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego - PDF, ODT

Jednocześnie informuje się, iż podatki i opłaty należne gminie należy wpłacać na konto

 

BS Przemków 31 8653 0004 0000 0000 0101 0001

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - aktualny formularz

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2017 Przemków Rights Reserved.