foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

- Przemków – 13 listopada przy Ośrodku Zdrowia Cor-Med , ul. Długa 4

- Chocianów – 14 listopada przy Hali Sportowej, ul. Kasztanowa 5

Burmistrz Przemkowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok. Termin składania wniosków i uwag: 18 listopada 2016 r.

Burmistrz Przemkowa, Przemkowski Ośrodek Kultury, Zespół Szkół w Przemkowie, Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce zapraszają na IV Marsz Niepodległości oraz odsłonięcie Pomnika Dzieci Wojny w Polsce.

Jeżeli jesteś: w wieku 18-24 lata, osobą nie pracującą i nie uczącą się, posiadasz niskie kwalifikacje zawodowe zgłoś się do projektu pn. "Akcja Aktywizacja-YEI". Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.