foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Burmistrz Przemkowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok. Termin składania wniosków i uwag: 18 listopada 2016 r.

Burmistrz Przemkowa, Przemkowski Ośrodek Kultury, Zespół Szkół w Przemkowie, Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce zapraszają na IV Marsz Niepodległości oraz odsłonięcie Pomnika Dzieci Wojny w Polsce.

Jeżeli jesteś: w wieku 18-24 lata, osobą nie pracującą i nie uczącą się, posiadasz niskie kwalifikacje zawodowe zgłoś się do projektu pn. "Akcja Aktywizacja-YEI". Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEMKÓW PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ZAKRESIE SPORTU W 2016r.

 

Burmistrz Przemkowa podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszonego w dniu 30 czerwca 2016 r.

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.