foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

13 listopada br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał z Zarządem Województwa Dolnośląskiego reprezentowanym przez Członka Zarządu Jerzego Michalaka, umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Przemków obejmująca ulice Akacjową i Topolową.

Przemkowska Liga Szachowa pod patronatem Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka - II cykl - 19 listopada 2017 r.

11 listopada 2017 r. w Świetlicy Caritas przy ul. Szkolnej w Przemkowie, rozpoczął się Turniej Brydżowy Par „V BRYDŻ NIEPODLEGŁOŚCIOWY PRZEMKÓW’2017” o Puchar Burmistrza Przemkowa.

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) na dzień 16.11.2017 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 10.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Srebro dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Baseballu, które odbyły się w Miejskiej Górce w dniach 20-22.10.2017 r. Jest to najważniejszy turniej baseballowy dla kategorii wiekowej 9 – 12 lat, w których uczestniczyli baseballisci z SP nr 1 – Waleczni Przemków.

W sierpniu br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjno –zabawowego w miejscowościach Piotrowice i Szklarki w Gminie Przemków”.  Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” edycja 2017.

Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Oddział w Przemkowie był wnioskodawcą projektu „Ocalić od zapomnienia”. Projekt obejmował trzy zadania: wycieczkę historyczno-kulturalną do Wrocławia, warsztaty pamiętnikarskie i spotkanie Wieczór wspomnień.

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.