foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

  Ostaszów – Wioska w Dechę i Wilkocin – Wioska Czerwonego Kapturka to nowe wioski tematyczne, które od czerwca tworzone są przez grupy mieszkańców, pod okiem eksperta ds. promocji i rozwoju obszarów wiejskich.

 

na realizację w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Przemków.

Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Przemkowie

Burmistrz Przemkowa informuje, że w dniu 12 listopada 2015 r. podmiot działający pod nazwą Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Przemkowie, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursie "Przedsiębiorca z Klimatem". Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.