Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne


Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka

ul. Głogowska 17, 59-170 Przemków

Dyrektor jednostki: Bogumiła Ornatowska-Cichoszewska
Z-ca Dyrektora: Dorota Chmielnicka

telefon: 76 8319 493
biblioteka: 768319 019

Szkolnictwo

Szkoła Podstawowa numer 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie

Ul. Rybna 3a, 59-170 Przemków
tel. 76 8310 420
Dyrektor: Iwona Izienicka
www.sp2przemkow.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej

Wysoka 16a, 59-170 Przemków, tel. 76 8320 504
Dyrektor: Marzena Biała

Zespół Szkół im Ireny Sendler w Przemkowie

ul. Leśna Góra 3, 59 – 170 Przemków, tel. 76 8320 666

ul. Kościuszki 6b, http://www.zsprzemkow.internetdsl.pl/
W skład placówki wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka
  • Liceum Ogólnokształcące
  • Branżowa Szkoła I stopnia

Dyrektor: Monika Dźwigaj

Publiczne Przedszkole nr 1 w Przemkowie

ul. Słoneczna 23, 59-170 Przemków, tel. 76 8 319 553
Dyrektor: Wirgiliusz Babirecki

Publiczne Przedszkole nr 2 w Przemkowie

ul. Szkolna 6, 59-170 Przemków, tel. 76 8310 438
Dyrektor: Renata Wolanin

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Dworcowa 7, 59-170 Przemków
p.o. Dyrektora jednostki: Marek Gliszczyński
tel. 76 83 19 462
www.mzgmprzemkow.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie

ul. 10 Lutego 7, 59-170 Przemków
Kierownik jednostki: Elżbieta Kasprzak
tel: 76 8319 200
www.przemkow.naszops.pl

Skip to content