Spotkanie informacyjne online nt. „Programu współpracy SWD z organizacjami pozarządowymi

Spotkanie informacyjne online nt. „Programu współpracy SWD z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo!

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w ramach Centrum Dialogu Obywatelskiego
zapraszają na spotkanie informacyjne online dotyczące „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność́ pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na rok 2021”.
W związku z trwającymi konsultacjami Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność́ pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2021 rok zapraszamy na spotkanie informacyjne podczas którego przedstawimy zapisy dokumentu oraz zasady zgłaszania uwag.
Spotkanie rozpocznie się 1 lipca o godzinie 10:00 i odbędzie się w formie online.
Transmisję będzie można obejrzeć na profilu FB Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych: www.facebook.com/dfop.org
W spotkaniu wezmą udział:
Agnieszka Kowol – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Iwona Łyp – Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Maria Lewandowska-Mika – Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
Współpraca Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi jest elementem realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Program dotyczy różnorodnych form współpracy. Dokument zawiera katalog priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Województwa z organizacjami oraz reguluje zasady współpracy.

2020_07_01_zaproszenie_spotkanie_UMWD

Skip to content