W ramach wojewódzkiego treningu Systemu Wczesnego Ostrzegania

1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17.00

uruchomione zostaną syreny alarmowe na terenie gminy Przemków.

Wyemitowanie sygnału akustycznego „ogłoszenie alarmu” w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało

76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.