Działając na podstawie Zarządzenia nr 196 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2022 r. informujemy, że w ramach Wojewódzkiego Treningu Systemu Wczesnego Ostrzegania
1 sierpnia 2022 r. o godzinie 17.00
uruchomione zostaną syreny alarmowe na terenie gminy Przemków.

Wyemitowanie sygnału akustycznego „ogłoszenie alarmu” w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało
78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.