W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i po konsultacjach Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka z dyrektorami przedszkoli informujemy, iż przedszkola w Gminie Przemków zostaną otwarte od 11 maja br.

Zajęcia w placówkach będą prowadzone w formie opiekuńczej. Z uwagi na wciąż obowiązujące szczególne warunki związane z pandemią koronawirusa apelujemy do Państwa, aby z placówek w pierwszej kolejności korzystały dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić im samodzielnie opieki, a w szczególności których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego prosimy nie przyprowadzać dzieci z objawami chorobowymi oraz nie posyłać dziecka, którego rodzic przebywa na kwarantannie.

Jednocześnie przypominamy, że place zabaw i boiska na terenie Gminy Przemków wciąż pozostają zamknięte.