Ponownie powrócił temat połączenia klubów sportowych działających na terenie Gminy Przemków. 13 sierpnia br. z inicjatywny i na wniosek części zawodników MGKS Zamet Przemków i UKS Przemków Huta, Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak spotkał się z piłkarzami w celu wysłuchania ich postulatów. Na spotkanie zostali zaproszeni także przewodniczący komisji Rady Miejskiej w Przemkowie tj. Spraw Społecznych, Rozwoju Gospodarczego, Rewizyjnej, Skarg, Wniosków i Postulatów. Zawodnicy wyrazili niezadowolenie z obecnej sytuacji, chcą połączenia klubów. To nie jedyny ich postulat: chcą zmiany nazwy dla nowego klubu, a także odwołania zarządów obecnie funkcjonujących klubówTakie rozwiązanie ich zdaniem usatysfakcjonuje całe piłkarskie środowisko, a na połączeniu dwóch klubów zyskają wszyscy – klub, zawodnicy, rodzice i kibice. Porozumienie między piłkarzami i trenerami obu klubów jest.

Dzisiaj tj. 14 sierpnia, odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, którego tematem było  m.in. omówienie sytuacji klubów piłkarskich działających w Przemkowie. Podczas spotkania władze UKS Przemków Huta wyraziły chęć realizacji postulatów, w tym także podanie się do dymisji Zarządu. Chęć prowadzenia dalszych rozmów wyraził prezes Zarządu MGKS ZAMET Waldemar Urbaniak.

Komisja pozytywnie zarekomendowała także zwiększenie w budżecie gminy Przemków na rok 2019 środków finansowych na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem, odpowiadając na wnioski klubów sportowych.

 „Musimy wypracować wspólne rozwiązanie, organizacja sportu, w tym szczególnie dla dzieci i młodzieży to jeden z moich priorytetów. Zależy mi na tym, żeby wspierać piłkę nożną. Jednak im więcej klubów działających na terenie gminy tym większe m.in. rozdrobnienie finansowania. Środki obecnie przekazywane klubom w ramach dotacji nie są małe, jednak wciąż niewystarczające na prawidłowe ich funkcjonowanie. Po raz 3 podejmujemy temat. Być może z udziałem Gminy oraz Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręgu Legnica, tym razem uda się doprowadzić do powstania w Przemkowie jednego klubu. Moim dążeniem jest aby piłkarze, działacze, rodzice i wszyscy zainteresowani mieli możliwość stać się członkami nowoutworzonego klubu i mieć wpływ na jego funkcjonowanie”- Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.

W środę 21 sierpnia 2019 r. o godz. 16.00 w tut. Urzędzie Miejskim odbędzie się spotkanie w sprawie połączenia klubów, na które Burmistrz Przemkowa zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych organizacją sportu w naszym mieście, w tym zawodników, trenerów, członków Zarządów, rodziców dzieci trenujących w klubach.