Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” przyznał ochotniczym strażom pożarnym z terenu Gminy Przemków 40 tysięcy złotych. Jednostki z Jakubowa Lubińskiego i Piotrowic otrzymały po 10 tys. zł, OSP Przemków – maksymalną możliwą do pozyskania kwotę – 20 tys. zł.

Jednostki OSP zakupiły specjalistyczny sprzęt, który będzie wspierał strażaków w codziennej walce o bezpieczeństwo. Za otrzymane pieniądze zakupiono m.in.: umundurowanie bojowe, buty strażackie, hełmy, kominiarki, węże, sprzęt łączności, agregat prądotwórczy, spalinowe opryskiwacze plecakowe, tłumice, pilarkę do drewna, sprzęt do oznakowania terenu akcji, stojak hydrantowy.