Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w Gminie Przemków przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin składania ofert: 08 luty 2021 r., godz. 14:00

Ogłoszenie o konkursie

Informacja ilość osób objętych zadaniem

Zał. 1 – Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Zał. 2 – Porozumienie wolontariackie

Zał. 3 – Oświadczenie praca społeczna członków

Zał. 4 – Oświadczenie o wniesieniu wkładu rzeczowego

Wyniki konkursu

 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że jest to pierwszy konkurs w tym roku. Kolejny planowany jest na kwiecień 2021 r. po wcześniejszym zwiększeniu środków w budżecie gminy Przemków.