Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak zaprasza dzieci ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem: ” Jak widzę moje miasto Przemków za 20 lat”. Prace w formacie A3 i A4 przygotowane w dowolnej technice można składać w terminie do 16 listopada 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Przemkowie ( w kancelarii – parter budynku) lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków ( liczy się data wpływu do Urzędu).

Pracę należy opatrzyć na odwrocie następującymi danymi:
1. imię i nazwisko autora, klasa oraz nazwa szkoły
2. telefon kontaktowy do rodzica/ opiekuna
3. do pracy należy dołączy oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do: Agnieszki Gur tel. 76 8320 483, adres e-mail: a.gur@przemkow.pl.

Zał. 1 Oświadczenie

Regulamin konkursu