AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021

WERSJA NA DZIEŃ 22.07.2021 r.

Burmistrz Przemkowa przedstawia aktualizację  planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.)

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021