AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021

WERSJA NA DZIEŃ 09.04.2021 r.

Burmistrz Przemkowa przedstawia aktualizację  planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.)

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021