W czasie pandemii ZUS pomaga klientom w uzyskaniu zaświadczeń z USC. Na wniosek klienta Zakład może wystąpić o odpisy aktów stanu cywilnego, które są potrzebne m.in. do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku pogrzebowego.

 

Pomimo epidemii życie toczy się dalej.Kobiety, które zostają mamami chcą dostać od nas zasiłek macierzyński, nasi bliscy od nas odchodzą i wtedy potrzebujemy zasiłek pogrzebowy a do tego musimy mieć odpisy aktów z USC. W tym wyjątkowym i trudnym czasie dla wszystkich, chcemy pomóc naszym klientom, dlatego występujemy w ich imieniu o przesłanie do nas potrzebnych odpisów – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

 

Rzeczniczka jednak zastrzega, że aby ZUS mógł uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, musi dostać od klienta wniosek o zasiłek i oświadczenie z danymi, które umożliwią Urzędowi Stanu Cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy.

 

Zasiłek macierzyński

Co zrobić, aby ZUS uzyskał z USC odpis aktu urodzenia dziecka potrzebny do wypłaty zasiłku macierzyńskiego? Z wnioskiem o zasiłek macierzyński trzeba przekazać do ZUS dane dziecka, czyli imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL.

 

Może zdarzyć się, że rodzic nie zna numeru PESEL, dlatego ważne żeby podał dodatkowo miejscowość, gdzie się dziecko urodziło. Na naszej stronie internetowej jest udostępniony formularz oświadczenia do uzyskania przez ZUS odpisu aktu urodzenia dziecka – informuje rzeczniczka.

 

Do kogo wysłać formularz?

Wypełniony formularz należy przekazać pracodawcy, jeśli wnioskodawca jest pracownikiem lub zleceniobiorcą. Pracodawca przekazuje oświadczenie do ZUS wraz z zaświadczeniem Z-3 lub Z-3a. Natomiast w przypadku osób prowadzących własną firmę, współpracujących z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, osób duchownych czy osób, które maja prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia dokumenty składamy do ZUS.

 

Zasiłek pogrzebowy

Aby ZUS mógł pozyskać z Urzędu Stanu Cywilnego odpis aktu zgonu we wniosku o zasiłek pogrzebowy na formularzu Z-12 bardzo uważnie i dokładnie należy wpisać dane identyfikacyjne osoby zmarłej: imię i nazwisko, numer PESEL, datę zgonu. Jeśli numer PESEL nie został nadany osobie zmarłej, należy wpisać miejsce zgonu (miejscowość) – wyjaśnia Kowalska-Matis.

 

Na tej podstawie ZUS wystąpi do urzędu o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby zmarłej.

 

Wnioski i oświadczenie elektronicznie lub papierowo

Oświadczenia i wnioski elektronicznie należy składać wyłącznie przez PUE.

 

Proszę pamiętać o tym, że dokumenty przesłane e-mailem nie będą przyjmowane do rozpatrzenia. Na stronie internetowej ZUS szczegółowo opisano jak złożyć wnioski za pośrednictwem PUE, w jaki sposób dołączyć plik oświadczenia. Udostępnione zostały też formularze do wydruku, jeśli ktoś chce złożyć dokumenty papierowo – dodaje Iwona Kowalska-Matis.

Dokumenty, które – zgodnie z przepisami – nie mogą być przekazane do ZUS w formie elektronicznej (np. rachunki poniesionych kosztów pogrzebu), muszą być złożone w oryginale, w formie papierowej. Te dokument należy wrzucić do skrzynki wystawionej w każdej placówce ZUS lub wysłać pocztą.

Więcej: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulatwienia-dla-klientow-zus-we-wlasnym-zakresie-pozyska-z-usc-odpis-aktu-stanu-cywilnego-potrzebny-do-wyplaty-zasilku/2562855

 

 

Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

Województwa Dolnośląskiego