Trwa nabór wniosków do projektu „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy”. Jeśli straciłeś pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, Twój pracodawca nie planuje przedłużyć Twojej umowy o pracę, w Twoim zakładzie pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpiły zwolnienia pracowników, zgłoś się do projektu!

Co możesz zyskać:

 1. DOTACJĘ na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy
 2. bezpłatne SZKOLENIE zawodowe lub STUDIA podyplomowe dopasowane do Twoich potrzeb
 3. płatny STAŻ zawodowy
 4. spotkanie z doradcą zawodowym, poradnictwo psychologiczne i inne.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej projektu „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy -III edycja”

oraz w:

 1. Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.
  ul. M. Rataja 26, 59-220 Legnica
  tel. +48 76 862 27 77
  e-mail: aktywizacja@arleg.eu
 2. Biurze Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.
  ul. Armii Krajowej 5, 67-200 Głogów
  tel. +48 76 35 68 91 wewn. 66
  e-mail: aktywizacja@arleg.eu

Projekt jest realizowany w ramach działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.