Ochotnicza Straż Pożarna w Przemkowie otrzymała w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” projektu grantowego pod nazwą „Aktywny mieszkaniec Wrzosowej Krainy”, grant na realizację zadania pn. „Aktywni i bezpieczni w Przemkowie” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Głównym celem grantu jest aktywizacja i edukacja mieszkańców Gminy Przemków w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży oraz seniorów w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej poprzez doposażenie OSP Przemków w sprzęt, dzięki któremu możliwe będzie zorganizowanie pokazów i spotkań. Dzięki jego realizacji OSP stanie się partnerem i współorganizatorem wielu wydarzeń – o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, aktywizujących mieszkańców.

Przeprowadzenie pokazów edukacyjnych pozwoli nabyć wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej i ochrony p.poż. oraz przygotuje uczestników, a przede wszystkim dzieci i młodzież do 16 roku życia oraz seniorów do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Dzięki udziałowi w pokazach uczestnicy będą potrafili prawidłowo reagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia i mienia, a tym samym zwiększy się bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Przeszkolona grupa będzie potrafiła poprawnie zareagować w momencie zaistniałego wypadku,  podjąć działanie, a od tego może zależeć ludzkie życie.

W ramach działań przewidzianych w grancie zaplanowano pokazy edukacyjno-szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej, szczególnie z uwzględnieniem szybkiego reagowania na pojawiające się zagrożenia. Działania realizowane dzięki zakupionemu sprzętowi będą prowadzone przy szkołach, ale przede wszystkim podczas obchodów lokalnych świąt.