W związku z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików w województwie lubuskim i dolnośląskim (powiat głogowski), DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2019/2114 z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich część powiatu polkowickiego została objęta strefą z ograniczeniami i ochronną:

do obszaru objętego ograniczeniami(strefa czerwona) została włączona:

– gmina Gaworzyce

Do obszaru ochronnego (strefa żółta) włączone są gminy: Chocianów, Grębocice, Radwanice, Przemków oraz część gminy Polkowice (na północ od drogi wojewódzkiej 331) .

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku
występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Strefa żółta (obszar ochronny)

 • W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski:

Przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).

 • Poza granice Polski:

Dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:

 • muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,

 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),

 • w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,

 • w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

 • Wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa Unii Europejskiej musi

również uwzględniać wymagania dotyczące choroby Aujeszkyego.

Infolinia GIW ds. zwalczania ASF: 22 623 17 97

W STREFIE OCHRONNEJ (ŻÓŁTEJ) oraz Z OGRANICZENIAMI (CZERWONEJ)

 1. UBÓJ ŚWIŃ NA POTRZEBY WŁASNE JEST DOPUSZCZALNY POD WARUNKIEM, ŻE:

  1. ŚWINIA PODDAWANA UBOJOWI PRZEBYWAŁA W GOSPODARSTWIE CO NAJMNIEJ 30 DNI,

  2. ŚWINIA PODDANA ZOSTAŁA PRZEDUBOJOWEMU BADANIU PRZEZ LEKARZA WETERYNARII,

  3. TUSZA UBITEJ ŚWINI OPRÓCZ BADANIA NA WŁOŚNIE PODDANA ZOSTAŁA PEŁNEMU BADANIU POUBOJOWEMU.

BEZ SPEŁNIENIA POWYŻSZYCH WARUNKÓW UBÓJ ŚWIŃ NA POTRZEBY WŁASNE JEST NIEDOPUSZCZALNY

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W POLKOWICACH PRZYPOMINA PONADTO, ŻE W STREFIE OCHRONNEJ (ŻÓŁTEJ): ORAZ Z OGRANICZENIAMI (CZERWONEJ)

 1. JAKAKOLWIEK SPRZEDAŻ ŚWIŃ BEZ PRZEPROWADZONEGO W OKRESIE 24 GODZIN PRZED SPRZEDAŻĄ BADANIA PRZEZ LEKARZA WETERYNARII ORAZ ZAOPATRZENIA ŚWINI W WYMAGANE SWIADECTWO ZDROWIA,

 2. JAKIKOLWIEK ZAKUP ŚWINI NIE ZAOPATRZONEJ W WYMAGANE ŚWIADECTWO ZDROWIA

SĄ NIEDOPUSZCZALNE

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku
występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)

 • W obrębie strefy czerwonej:

 • przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,

 • po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,

 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,

 • istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia).

 • Poza strefę czerwona w granicach Polski:

 

 • przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,
 • dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:

 • muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,

 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,

 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),

 • zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem,

 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

 • Warunki transportu zwierząt:

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

Infolinia GIW ds. zwalczania ASF: 22 623 17 97

W przypadku znalezienia padłego dzika należy:

 • jeżeli to możliwe – oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich znalezienia przez właściwe służby;

 • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;

 • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy lub Policję.

Każdy dzik padły na terenie całego kraju podlega obowiązkowemu urzędowemu badaniu w kierunku ASF.

Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym lub objętym ograniczeniami jest niezwłocznie dostarczany, wraz z wszystkimi częściami ciała, do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez Inspekcję Weterynaryjną i podlega urzędowemu badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń oraz obligatoryjnie badaniu w kierunku włośni.

Zakazuje się wysyłania dzików z obszaru ochronnego lub objętego ograniczeniami poza te obszary. Tusze oraz wszystkie części ciała dzików odstrzelonych na ww. obszarach mogą opuścić ww. punkty i zakłady wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

LINK do mapy z aktualnymi strefami:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Infolinia GIW ds. zwalczania ASF: 22 623 17 97