Fundacja Eudajmonia w związku z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2024” dla JST, poszukuje asystenta osoby z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Przemków.