Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych kursów dla młodzieży w projekcie pn. „Ginące Zawody”.

  1. Rekrutacja:

W szkoleniu mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, w tym:

  • Uczestnicy i absolwenci OHP posiadający wykształcenie w zawodzie pokrewnym lub będącym w trakcie zdobywania tego wykształcenia,
  • bezrobotne, poszukujące pracy,
  • uczące się w wieku 18 – 25 lat.
  1. Zakres kursów:

Dopuszczenie uczestnika do udziału w kursie związane jest z posiadaniem przez niego kwalifikacji w następujących zawodach pokrewnych:

L.p. Zawód podstawowy – wyjściowy do podjęcia szkolenia Kierunek szkolenia w ramach ginących zawodów
1 ślusarz kowal, podkuwanie koni, kowalstwo artystyczne
2 stolarz renowacja mebli, kołodziej, bednarz,
3 murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych brukarz, kamieniarz
4 murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych zdun
5 kucharz i zawody pokrewne cukiernik
6 kucharz i zawody pokrewne piekarz wg. tradycyjnych receptur
7 kucharz i zawody pokrewne wędliniarz, masarz
8 krawiec tkacz, krawiec
9 dekarz strzecharz, gonciarz

3. Forma kursów:

Szkolenia trwają średnio 96 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 12 dni (w tym 11 dni szkoleniowych i jeden wolny – niedziela).

Miejsce: Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.

Każde szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, który zostanie przeprowadzony przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców z Lublina. Szkolenia nie kończą się nadaniem tytułu czeladnika ani żadnym mu równoważnym.

4. Założenia organizacyjne:

  • W zależności od liczby chętnych do udziału w szkoleniach planuje się zorganizowanie 15 dwutygodniowych kursów. Poniżej przedstawiamy harmonogram kursów na 2019:
Lp. Termin Specjalizacja Liczba uczestników
1 20.05-01.06.2019 Cukiernik 10
Kowal 10
2 01-13.07.2019 Wędliniarz 10
Stolarz/kołodziej 10
Kamieniarz 10
3 15-27.07.2019 Piekarz 10
Zdun 10
4 29.07-10.08.2019 Cukiernik 10
Kowal 10
5 19-31.08.2019 Piekarz 10
Kamieniarz 10
6 30.09-12.10.2019 Cukiernik 10
Kowal 10
7 14-26.10.2019 Wędliniarz 10
Stolarz 10
Razem 150

Chętne osoby zapraszamy po więcej informacji do Hufca Pracy w Przemkowie do dnia 08.05.2019 r. – tel. 76 831-91-36