Od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. rusza nabór wniosków o wypłatę bonów energetycznych.
Wnioski można składać w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemkowie w godzinach 8:00 – 13:00
lub w formie elektronicznej.

Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.  i będzie świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły:
– 2500,00 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,
– 1700 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:
– 300 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
– 400 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 500 zł gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 600 zł gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W gospodarstwach domowych, gdzie wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, bon energetyczny wzrośnie o 100 procent, tj.
– 600 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
– 800 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 1000 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 1200 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.