„Budowa części dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece w Przemkowie”
– zamówienie publiczne – tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji
Zamawiający – Gmina Przemków, wszczyna postępowanie zamówień publicznych, na realizację zadania pn. „Budowa części dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece w Przemkowie”, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
            – Ogłoszenie o zamówieniu

            – SWZ

            – Załączniki do SWZ

            – Załączniki techniczne    

            – ID postępowania na miniPortalu

            – Wyjaśnienia nr 1 do SWZ

            – Wyjaśnienia nr 2 do SWZ 

            – Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

           – Informacja z otwarcia ofert

          – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

          – Ogłoszenie i wyniku postępowania