20 lipca br. podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Budowa części dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece w Przemkowie”. Zadanie zostanie w 100 % sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze procedury zamówień publicznych, jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe”WITEK”, Małgorzata Jurkowska, ul. Oriona 13/19, 67-200 Głogów. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 099 001,13 złotych brutto.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ul. Topolowej o łącznej długości ponad 276 mb. W chwili obecnej jest to droga o nawierzchni gruntowej z jednostronnym chodnikiem ze starych betonowych płytek chodnikowych. Po przebudowie będzie to ulica ze zjazdami do posesji o szerokości 6m, wyposażona w obustronny chodnik, o nawierzchni z kostki betonowej. W ramach zadania planowana jest także przebudowa infrastruktury podziemnej.