Dzisiaj, 13.12.2022 r., Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, reprezentowany przez Małgorzatę Frąckowiak, Jacka Szwagrzyka i Jerzego Szczupaka podpisał umowę na budowę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Przemkowie oraz w Koźlicach (gmina Gaworzyce). Wykonawcą zadania jest firma PRO-INFRA Sp. z o.o., a wyposażeniem punktów w kontenery na odpady zajmie się firma Polskie Pojemniki Sp. z o.o. Inwestycja ma zostać zrealizowana w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, co oznacza że mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych PSZOK-ów już w IV kwartale 2023 r.

Wartość tej inwestycji to prawie 6,5 mln zł. Na zadanie Związek pozyskał środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3,4 mln zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości prawie 1 mln zł. Pozostałe środki na sfinansowanie inwestycji to wkład Gmin Przemków i Gaworzyce, na terenie których zostaną wybudowane PSZOKI, a także środki budżetowe Związku.

Mieszkańcy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego mogą dowolnie korzystać z każdego z PSZOK-ów, bez względu na to, którą gminę członkowską zamieszkują. W Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można oddać m.in. zepsutą lodówkę, telewizor, starą szafę, rower i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (do 8 szt. rocznie), odpady budowlane, przycięte gałęzie, skoszoną trawę, przeterminowane leki, świetlówki, baterie i akumulatory, farby, tekstylia i wiele innych odpadów komunalnych. Co najważniejsze, odpady przyjmowane są od mieszkańców nieodpłatnie, w ramach ponoszonej comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.