Program współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

2023-06-21T11:58:52+02:0021 czerwca 2023|Programy|

Uchwała nr XI/80/19 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 31 [...]