Prezentujemy wizualizację centrum naszego miasta po jego rewitalizacji! To już nie tylko projekt na papierze, ale realna przemiana, której efekty będziemy podziwiać pod koniec przyszłego roku. Zrewitalizowana zostanie centralna część Przemkowa, która odmieni jego wizerunek i w sposób zdecydowany poprawi komfort życia mieszkańców.

Roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka” trwają. Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze postępowania w ramach zamówień publicznych, została firma PPUH Remdon Żak Przemysław z Dąbrowy Górniczej. Całkowita wartość zadania wyniosła 6 594 254,63 zł. Gmina Przemków otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1,8 mln złotych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 497 812,50 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2023 r.