W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA ORAZ WPROWADZONYM PRZEZ RZĄD ZAKAZEM PRZEBYWANIA NA TERENACH ZIELONYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE PUBLICZNE DECYZJĄ ZARZĄDCY CMENTARZE KOMUNALNE NA TERENIE GMINY PRZEMKÓW Z WYŁĄCZENIEM CEREMONII POGRZEBOWYCH ZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA.

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRÓW GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 października 1972 r.

§  2.

1. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym.